Kinderen en jongeren

Clubs
Na schooltijd en in het weekend komen kinderen en jongeren wekelijks naar onze clubs voor individuele- en groepsbegeleiding. We spelen circus en theater, maken decor en kostuums en treden regelmatig op voor elkaar en voor publiek.
We hebben op dit moment twee clubs op zaterdag en een club op dinsdag.

Logeerweekends en vakantieaanbod
Tijdens de schoolvakanties bieden we begeleiding in verschillende vormen. Een volledige (logeer)week op zomerkamp, een projectweek van vijf dagdelen of elke week 1 dag.
Sinds april 2018 bieden we elke maand een logeerweekend.

Ambulante ondersteuning
Wanneer een individuele begeleidingsvraag meer past bij de thuissituatie, komen we thuis op bezoek, of bieden we ondersteuning bij bijvoorbeeld reguliere vrijetijdsbesteding.
Samen gaan we op zoek naar de talenten van het kind en daarop bouwen verder.

Onderwijs
Kinderen die op school vastlopen, krijgen extra aandacht en ondersteuning van onze begeleiders. Op speelse wijze werken we eraan dat kinderen (weer) zelfstandig kunnen functioneren in de klas.


Gezinsmodules

Soms speelt de hulpvraag van een kind zo'n centrale rol in het gezin, dat er weinig ruimte meer is voor positieve bevestiging. In onze modules oefenen ouders en kinderen door samen te spelen om elkaars kwaliteiten weer te zien, om elkaars grenzen te herkennen en om liefdevol te communiceren.


Dagbesteding

Circustheater Stoffel biedt begeleiding aan zowel vitale als zorgbehoevende volwassenen en ouderen.

Door hen speels in contact te brengen met kinderen, begeleiden we zowel jong als oud naar onvergetelijke succeservaringen.

Circustheater
Ouderen en kinderen ontdekken elkaars beleefwereld, maken gebruik van elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden en werken samen toe naar voorstellingen.

Atelier
In onze werkplaats maken ouderen en jongeren samen decors, kostuums en attributen die worden gebruikt in voorstellingen van diverse projecten.