Na schooltijd en in het weekend komen kinderen en jongeren naar onze clubs.
Gedurende drie uren werken we spelenderwijs vooral aan doelen die te maken hebben met zelfregulatie, functioneren in een groep.

Vaak starten we met individuele begeleiding binnen de club, waarna we afschalen naar groepsbegeleiding.
Meestal werken we ernaar toe dat onze artiesten kunnen deelnemen aan reguliere vrijetijdsbesteding.

Locatie: Bakenbergeweg 76 Arnhem
Dinsdagen donderdag: van 14.00 tot 17.00 uur
Zaterdag: van 09.30 tot 12.30 uur

Wat doen we op een club?

We zijn er goed in om spelenderwijs te ontdekken wat je kind allemaal goed kan en proberen dat verder te ontwikkelen. We komen er vanzelf wel achter waar hij of zij juist moeite mee heeft. We gaan daar niet veel over praten. Vooral door te doen, te spelen en te ontdekken wat goed bij de artiesten past, begeleiden we hen naar succeservaringen.

Een kind hoeft niet lang te wachten tot het bij ons kan starten. Wij hebben namelijk geen wachtlijsten. Bij interesse kan een kind elke maand een proefles volgen om zo te ontdekken of dit iets voor hem of haar is.

Tijdens een club starten we meestal met een circustheaterles. Daarnaast is er ruimte om zelf te kiezen: uit de verschillende circusonderdelen of bijvoorbeeld het bouwen van een decor.

Wie werken er op een club?

Op een club werken we altijd met een vakdocent én een groepsbegeleider. De docent weet heel goed de oefeningen of trucjes op verschillende manieren uit te leggen, zodat iedereen eraan mee kan doen. De groepsbegeleider kan de artiesten goed ondersteunen om succesvol deel te nemen aan de les.

Voor sommige artiesten is het (nog) te moeilijk om de hele tijd veilig en prettig in een groep te kunnen zijn. Daarom werken er ook individueel begeleiders, die samen met deze kinderen zoveel mogelijk in de groep mee proberen te doen. Afhankelijk van de begeleidingsvraag wordt er dan een individueel begeleider of maatje ingezet.

Circus met Zorg

Stichting Circustheater Stoffel biedt begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en gezinnen in Centraal Gelderland. We begeleiden onze deelnemers op sociaal, emotioneel, motorisch en creatief gebied en vergroten daarmee hun zelfredzaamheid.