In kleine groepen, spelen en leren we een weekend lang met elkaar.
Begeleiders en vakdocenten zorgen samen elke maand voor een prachtig weekend op onze vaste logeerlocatie De MariaHoeve in Hoenderloo. Onze artiesten krijgen extra aandacht en ondersteuning om spelenderwijs succeservaringen op te doen.

Natuurlijk is het fijn dat een logeerweekend de rest van het gezin goed kan ontlasten. Voor onze artiesten is dit echter zelden de enige reden om te komen logeren. Artiesten die bij ons logeren, werken spelenderwijs aan dingen die moeizaam lopen en die bij uitstek geschikt zijn om in een huislijke setting te oefenen.

Vaak bieden we ook ambulante ondersteuning thuis bij gezinnen van onze logees.
Zo kunnen we samen ervoor zorgen dat de succeservaringen die tijdens het logeren worden opgedaan, ook thuis doorwerken.

Iedereen kan meedoen

We vinden bijna altijd een manier om deel te kunnen nemen, ongeacht lichamelijke, verstandelijke, sociale of psychische beperkingen. Wel is het belangrijk dat een artiest zelf de behoefte heeft om in een groep te zijn.

Kinderen van alle leeftijden en achtergronden zitten samen in een groep. Ze oefenen spelenderwijs in praktijksituaties, helpen elkaar bij dingen die lastig zijn en stimuleren elkaar met hun eigen talenten.

Kosten

De kosten van onze logeerweekends worden betaald vanuit de Jeugdwet.
Als ouder of verzorger betaal je geen eigen bijdrage, maar je bespreekt met de wijkcoach of -consulent of logeren passend is voor jullie situatie. Daarnaast bespreek je of ambulante begeleiding in het gezin wenselijk is, om er samen voor te zorgen dat het logeren een tijdelijke oplossing biedt.


Informatie voor wijkcoach of consulent

Circustheater Stoffel biedt begeleiding aan inwoners met een hulpvraag.
We hebben een contract als zorgaanbieder met de twaalf de gemeenten uit Regio Centraal Gelderland in het kader van het Sociaal Domein.

Financiering voor logeren voor bewoners buiten Regio Centraal Gelderland kan eventueel via een PGB of een maatwerkovereenkomst.

Verblijf + begeleiding
Voorheen bestond de beschikking voor logeren uit 1 product. Sinds juli 2021 is het verblijfsdeel en de begeleiding opgesplitst en bestaat een beschikking voor logeren bij Circustheater Stoffel bijna altijd uit een verblijfsdeel en een begeleidingsdeel.

Voor vragen over onze begeleidingsplannen en de terugkoppeling naar ouders en wijkcoaches, bel of mail ons gerust.


Circus met Zorg

Circustheater Stoffel biedt begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en gezinnen in Centraal Gelderland. We begeleiden onze deelnemers op sociaal, emotioneel, motorisch en creatief gebied en vergroten daarmee hun zelfredzaamheid.