In kleine groepen, onder deskundige begeleiding, werken we toe naar een voorstelling.

De groepsbegeleider en vakdocent zorgen samen elke maand voor een prachtig weekend in een sfeervol vakantiehuis in de regio. Onze artiesten krijgen extra aandacht en ondersteuning om spelenderwijs succeservaringen op te kunnen doen.

Iedereen kan meedoen

We vinden altijd een manier om deel te kunnen nemen, ongeacht lichamelijke, verstandelijke, sociale of psychische beperkingen.

Kinderen oefenen spelenderwijs in praktijksituaties. Ouders worden een weekend in de maand ontlast en hebben tijd voor elkaar en eventueel de rest van het gezin.

Kosten

Financiering van onze logeerweekends loopt via de wijkcoach, vanuit de Jeugdwet.
Als ouder of verzorger betaal je geen eigen bijdrage, maar check bij de wijkcoach of er ook indicatie is voor een logeerweekend.

Informatie voor wijkcoach of consulent

Circustheater Stoffel biedt begeleiding aan inwoners met een hulpvraag.
Als zorgaanbieder hebben we een contract met de twaalf de gemeenten
uit Regio Centraal Gelderland in het kader van het Sociaal Domein.

Afhankelijk van de hulpvraag kan voor logeren een beschikking worden afgegeven voor de volgende producten:

  • Logeren voor kinderen en jongeren met een intensieve begeleidingsvraag agv autisme, productcode 38997

  • Verblijf zonder overnachting (VZO), productcode 38VZO

  • Logeerweekend, productcode 38WKD