De vakantieweek is erop gericht om deelnemers op speelse wijze te begeleiden in het versterken van hun sociale vaardigheden. De jongeren ontdekken waar ze goed in zijn. Zowel binnen circustheater als in de omgang met andere kinderen.

In de week werken we toe naar een bescheiden presentatie voor betrokkenen, waarin de deelnemers aan familie en vrienden kunnen laten zien wat ze hebben geleerd. Na afloop brengen onze deelnemers hun geleerde circusvaardigheden over aan hun publiek.


Samenwerking

De inhoud van de lessen komt in handen van de hoofddocent van Circustheater Stoffel, die daarnaast ook de leiding neemt in de begeleiding van de groep. Daarin werkt hij nauw samen met de PMT-er en de behandelaar van de SARR.

Een goede afstemming vooraf en tussendoor zorgt ervoor dat er een heldere lijn is in de bejegening van de deelnemers. Daarbij concentreren we ons op de krachtkant van de deelnemer en proberen we uit te bouwen wat de deelnemer al wel kan.


Circus GrenZ

Heel vaak wordt er vooral gepraat over sociale vaardigheden. En nog meer gepraat…

Als er dan iets actiefs gedaan wordt, blijft het vaak hangen bij het rollenspel: uitspelen van praktijksituaties. Deelnemers vinden sociale vaardigheidstrainingen vaak niet plezierig en het levert vaak onvoldoende op.

Sociale vaardigheidstraining

De training Circus GrenZ is een onconventionele sociale vaardigheidstraining, waarbij circus en theater wordt ingezet om te oefenen in en te werken aan het verbeteren van sociale vaardigheden.

Spelplezier

In de lessen staat spelplezier voorop. We gaan spelenderwijs op zoek naar ieders talenten en vanuit daar wordt er gewerkt aan sociale vaardigheden. Onderwerpen die aan bod komen zijn: lichaamshouding, stemgebruik, fysiek contact, helpen, grenzen en wensen aangeven, omgaan met frustraties, samenwerken en complimenten ontvangen. De inhoud van de lessen en de inzet van de werkvormen wordt afgestemd op de deelnemers en hun eigen inbreng.