Wijkcircus de Riet is een verzamelnaam voor diverse activiteiten in de wijk de Riet in Almelo. Het biedt een podium voor succesvolle initiatieven en talentvolle wijkbewoners om samen te werken en zich te presenteren.

Het Wijkcircus biedt daarmee een divers programma met creatieve, sportieve en kunstzinnige activiteiten voor kinderen, waar ook ouders en andere buurtbewoners in kunnen participeren.

Het Wijkcircus draagt bij aan een betere wijk. Een wijk waarin kinderen geloven in hun eigen kracht en werken aan talentontwikkeling.


Product

Het Wijkcircus is zowel een Product als een Proces. Het product Wijkcircus is een samenwerkingsorganisatie van mensen (kinderen), organisaties, instellingen, ondernemers en bedrijven in de wijk de Riet, die met elkaar kunstzinnige, creatieve en sportieve activiteiten bedenken, organiseren en uitvoeren.

Vanaf mei 2013 bouwen we in de Riet aan het Wijkcircus. Ons doel is dat het vanaf mei 2014 wordt gedragen door wijkbewoners en aangestuurd door de Brede Buurt School (BBS) en een duurzame plek krijgt in de wijk en de gemeente.

Het Wijkcircus de Riet doet aan kunstzinnige, creatieve en sportieve activiteiten onder de noemer Circustheater. Daarbij valt zeker niet alleen te denken aan traditionele circusdisciplines als jongleren, acrobatiek, balanceren en luchtwerk.

Juist de verbinding met andere kunstzinnige (zoals theater, zang,muziek, dans, capoeira, ballet) en sportieve disciplines (als voetbal, taekwondo) wordt daarbij gezocht.


Doelgroepen en samenwerking

Primair richten we ons op de kinderen in de wijk, daar ligt de focus van het Wijkcircus.
Maar het Wijkcircus kan alleen een succes worden als alle andere doelgroepen het project ondersteunen en er een actieve bijdrage aan leveren.

Bij alle activiteiten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van talenten in de wijk, in ondersteunende rol of juist op zelfstandige basis. Binnen de projecttijd willen we met het Wijkcircus, door het organiseren en uitvoeren van deze activiteiten, een vaste kern aan wijkmedewerkers creëren die activiteiten voor het Wijkcircus gaan organiseren en mogelijk ook uitvoeren.

Vanaf de start van het Wijkcircus zijn we actief op zoek naar talenten en expertise in de wijk, die we kunnen benutten voor het Wijkcircus. Naar een sportdocent of een theaterdocent die actief is in de wijk en ambitie heeft om een rol te hebben in het Wijkcircus. Ook voor andere rollen in het Wijkcircus zoeken we actief naar talenten en mensen die zin hebben zich te verbinden aan het Wijkcircus.