Wijkcircus Bartiméus

Bartiméus is natuurlijk geen wijk, maar een zorginstelling. Een grote organisatie waar enorme expertise zit op het gebied van begeleiden en ondersteunen van mensen met een visuele en/of bijkomende beperking. Bartiméus heeft met ’t Sand in Doorn een prachtige locatie waar naast behandeling en revalidatie, onderwijs, wonen en dagbesteding en arbeidsmogelijkheden ook volop kansen liggen voor vrijetijd!


Zulke mooie ervaringen al in de eerste les. Met deze trailer als 'nulmeting' kregen we direct vertrouwen in het vervolg!


Verbinden

Door met Wijkcircus in te zetten op vrijetijd, werkt Bartiméus aan ontwikkeling op diverse gebieden.

  • Stimuleren en bevorderen van niet-functioneel contact met bewoners, wat tegelijkertijd enorm bijdraagt aan de levensvreugde van de bewoners als aan het werkplezier van de begeleiding.
  • Meer individuele contactmomenten voor de bewoners, door inzet van studenten, familieleden, wijkbewoners, projecten van partner organisaties en van andere vrijwilligers.
  • Het benutten van kansen door bevorderen van samenwerking tussen bestaande voorzieningen binnen Bartiméus, tussen diverse afdelingen en tussen initiatieven die gericht zijn op het naar buiten brengen van de kwaliteit en de expertise van Bartiméus.
  • Verbetering van beeldvorming over mensen met visuele en meervoudige beperkingen en meer concreet van de betrokkenheid en het contact tussen bewoners van Bartiméus met bewoners uit hun omgeving.
  • Ontwikkeling van studenten die gaan werken met bijzondere doelgroepen, zowel vanuit zorg en hulpverlening als vanuit creatieve, kunstzinnige en sportieve opleidingen.

Volwaardig deelnemen

Bartiméus ziet het als haar opdracht om de maatschappij alerter en toegankelijker te maken, zodat mensen met een visuele beperking zo volwaardig mogelijk kunnen deelnemen. Hoe kan dit beter dan door zelf de deuren open te stellen en mensen kennis te laten maken met hun bewoners? Door de deuren open te stellen en mensen spelenderwijs kennis te laten maken met hun bewoners.

Contact maken, kennis maken met mensen of dingen die anders zijn, gaat immers het beste door in beweging te komen, door een ander vanuit een gezamenlijke activiteit te ontmoeten.


Ode aan de begeleiding

We werken zo prettig samen met de begeleiders van Bartiméus.
In dit filmpje zie je hoe geweldig ze zijn!