Workshopdagen:

Tijdens deze dagen verzorgen we elke keer 1 of 2 leuke workshops en is er ruimte voor vrij spelen. Aan het eind van de dag of project sluiten we af met een korte presentatie.

Circusvoorstelling:

Maandag 22 t/m woensdag 24 augustus 2016. Dagen zijn van 9:30 tot 15:30. Op woensdag sluiten we om 14:00 af met een voorstelling.

Kosten:

De begeleiding kan worden vergoed vanuit het PGB of vanuit de WMO.

  • PGB: Twee dagdelen voor de workshop dagen (€99,00) en zes dagdelen voor de circusvoorstelling (€297,00).
  • WMO: er kunnen (extra) uren worden aangevraagd bij de gemeente en wij kunnen hierin ondersteunen.

Aanmelden

Je kunt je kind aanmelden voor deze activiteiten tot uiterlijk 9 juli. Uitsluitend bij voldoende aanmeldingen zal het kunnen doorgaan.


Extra informatie ouders/wijkcoaches:

Tijdens de projecten en vakantiedagen leren de kinderen waar hun talenten en kwaliteiten liggen en waar ze plezier in hebben. Hun zelfvertrouwen wordt vergroot. Kinderen leren respect te hebben voor elkaar en samen te werken.

Je kunt niet overal goed in zijn, maar je kunt elkaar wel aanvullen of helpen. Ook kun je iets leren van een ander. Naast bovenstaande doelen is het maken en hebben van plezier de belangrijkste. En dit kan pas wanneer er een veilige sfeer is.

Wij kunnen dit realiseren door te werken met professionele begeleiders die ervaring hebben met de doelgroep. Daarnaast werken we samen met een aantal enthousiaste vrijwilligers die hun passie, ervaring en kennis op het gebied van circus, muziek en toneel kunnen overbrengen.

Met name door de diversiteit van het medium is er voor elk kind wel een rol weggelegd en valt er een taak te verzinnen die bij zijn of haar talenten past en waar hij of zij plezier in heeft. De middelen die we inzetten tijdens deze projecten zijn o.a. circus, toneel, muziek, beeldende vorming (decor maken, kleding etc.) fotografie, posters en uitnodigingen maken.

Door samen toe te werken naar een eindresultaat geeft dit een groot gevoel van verbondenheid en krijgen de kinderen zelfvertrouwen.compilatie van circusvakantie 2015