alle kunstzinnige, creatieve en sportieve activiteiten passen binnen WijkCircus. Het gaat niet om circus, de verbinding met andere kunstzinnige en sportieve disciplines wordt juist gezocht.

Een WijkCircus is van én voor de wijk en gaat daarom altijd uit van samenwerking. Afhankelijk van de betrokkenheid van de potentiele partners wordt besloten welke partners het project gaan dragen en welke partijen gaan ondersteunen.

Om een WijkCircus op te richten is een investering nodig. Een investering in tijd, geld en in verandering. Die investering is alleen zinvol als het een duurzaam karakter krijgt.

Na de projectfase worden de activiteiten van een WijkCircus in principe uit regulier budget gefinancierd, eventueel aangevuld met projectsubsidies.