Kwetsbare mensen zijn vaak heel bijzonder en hebben bijzondere krachten. In deze training wordt geleerd om uit te gaan van de eigen kracht van bijzondere mensen. Door de training De kracht van bijzondere mensen dragen we bij aan de kwaliteitsverbetering van mensen die (gaan) werken met bijzondere doelgroepen. Hierdoor dragen we indirect bij aan succeservaringen van bijzondere mensen.