In je wens om te beheersen vergeet je soms creatief te zijn. Dan reageer je precies volgens verwachting en houdt je een patroon in stand. In deze training oefenen we met speelse manieren om patronen te doorbreken.


Het is een praktische training, gericht op:

  • Achtergrond: waar komt moeilijk gedrag vandaan? We zoomen in op psychiatrische kwetsbaarheden.
  • Beeldvorming: wat vinden we moeilijk gedrag en hoe verhoudt het zich tot ongewenst gedrag? Wat zegt moeilijk gedrag over onszelf?
  • Inzicht: voorkeur in conflictstijlen om bewustwording van de eigen houding ten opzichte van moeilijk gedrag te versterken.
  • Techniek: onconventioneel handelen als manier om moeilijk gedrag op een speelse manier om te buigen .
  • Oefenen: spelvormen om te oefenen met onconventioneel handelen in situaties rond begrenzen, stimuleren en motiveren, omgaan met agressie.

De training duurt drie keer drie uur en kan eventueel in een dag worden gehouden.
We maken we een programma dat afgestemd is op de ervaring en de leervraag van de deelnemers.


Kennsimaking met Omgaan met Moeilijk Gedrag is gericht op professionals, vrijwilligers en studenten die (gaan) werken met bijzondere mensen. Vaak hebben ze veel kennis en ervaring in hun vakgebied, maar nog niet zo veel in het werken met bijzondere mensen.

Verdieping in Omgaan met Moeilijk Gedrag is gericht op professionals, vrijwilligers en studenten die al ervaring hebben in het werken met bijzondere mensen of die de training Kennismaking al hebben gevolgd.