Circus met Zorg

Voor de periode 2015 tot 2018 is het COA verantwoordelijk voor de toegang tot jeugdhulp voor asielzoekerskinderen en amv op COA locaties. Menzis COA Administratie (MCA) heeft de opdracht gekregen de jeugdhulp voor deze periode in te kopen.

Sinds 1 januari 2016 is Stichting Circustheater Stoffel gecontracteerd bij MCA als zorgaanbieder voor Jeugdhulp aan Asielzoekers en kunnen we begeleiding bieden
aan jeugdige asielzoekers.


Wat kost de begeleiding?

Onze begeleiding wordt vergoed door MCA en er wordt geen eigen bijdrage gevraagd.
Anders gezegd: het is gratis voor de deelnemer, het gezin of de opvanglocatie.


Visie en werkwijze

We maken gebruik van actieve, creatieve en speelse werkvormen en middelen, waarmee we deelnemers aanspreken op hun talenten en ze stimuleren om uitdagingen aan te gaan. Circustheater Stoffel begeleidt jeugdige asielzoekers op sociaal, emotioneel, motorisch, creatief en artistiek gebied en vergroten daarmee hun zelfredzaamheid.

Circustheater is op alle niveaus aan te bieden, zodat we altijd een manier vinden om deel te kunnen nemen, ongeacht lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen.
Omdat circustheater niet competitief is, kun je niet verliezen. Tegelijkertijd is het heel toetsbaar wanneer je iets nieuws hebt geleerd.

Zowel de eigenschappen van circustheater als onze manier van werken, zorgen ervoor dat culturele- en taalverschillen eerder een versterking dan een belemmering vormen in het spelen en oefenen met elkaar.

Kenmerkend aan onze begeleiding is dat we gebruik maken van elkaars talenten om met elkaar te blijven ontwikkelen. We zetten diversiteit bewust in om van mekaar te leren.
Waar het maar kan, maken we verbinding met Nederlandse kinderen en jongeren om de impact van de begeleiding te vergroten.


Personeel

We werken bij Circustheater Stoffel altijd met vakdocenten én groepsbegeleiders. Wanneer zelfstandig functioneren in een groep (nog) te moeilijk is, bieden we individuele begeleiding. Onze medewerkers hebben ervaring met intercultureel werken. We kunnen een tolk inzetten, maar onze ervaring is dat dit nooit nodig is: we redden ons wel met handen en voeten!