Het Leo Kannerhuis en Scholengemeenschap De Brouwerij werken samen om onderwijs te kunnen bieden aan leerlingen die zonder extra zorg en ondersteuning niet succesvol kunnen deelnemen in het speciaal onderwijs. Sinds 2013 is daarvoor de Schakelklas Oranje ontwikkeld. Daarin werken sociotherapeuten en leerkrachten samen om de onderwijsparticipatie van kinderen met ernstige gedragsproblemen toch mogelijk te maken.

Voor sommige kinderen bleek deze opzet nog te veeleisend. Het functioneren in een klas met zes leerlingen vergt nog teveel van hen. Zij zijn beter gebaat bij een setting waarin nog meer individuele aandacht kan worden geboden en nog beter kan worden ingespeeld op hun individuele behoefte en mogelijkheden. Hiervoor is in 2018 Trajectklas Paars in het leven geroepen.

Trajectklas Paars

Trajectklas Paars is een onderwijszorgarrangement voor kinderen die een 24-uursbehandeling volgen in de kinderkliniek van het dr. Leo Kannerhuis, waarvoor SBO of VSO (nog) geen passend onderwijsaanbod is. Op het BehandelCentrumKinderen volgen leerlingen een afwisselend onderwijs- en behandelaanbod van onderwijs, ervaringsgericht leren, multimedia, sport en circustheater.

Kinderen krijgen individuele aandacht of in een groepje van twee of drie. Wij zetten circustheater in om de kinderen vaardigheden aan te leren die nodig zijn om succesvol meer onderwijs te kunnen volgen. Daarbij stemmen we intensief af met de groep en met onderwijs en werken vanuit dezelfde doelen met de kinderen. Het gaat daarbij vooral om zelfregulatie doelen, zodat het functioneren in groepsverband soepeler verloopt.