Het Leo Kannerhuis en Scholengemeenschap De Brouwerij werken samen om onderwijs te kunnen bieden aan leerlingen die zonder extra zorg en ondersteuning niet succesvol kunnen deelnemen in het speciaal onderwijs. Sinds 2013 is daarvoor de Schakelklas Oranje ontwikkeld. Daarin werken sociotherapeuten en leerkrachten samen om de onderwijsparticipatie van kinderen met ernstige gedragsproblemen toch mogelijk te maken.

Voor sommige kinderen bleek deze opzet nog te veeleisend. Het functioneren in een klas met zes leerlingen vergt nog teveel van hen. Zij zijn beter gebaat bij een setting waarin nog meer individuele aandacht kan worden geboden en nog beter kan worden ingespeeld op hun individuele behoefte en mogelijkheden. Hiervoor is begin dit jaar Schakelklas Paars in het leven geroepen.

Schakelklas Paars

De kinderen volgen onderwijs op locatie van de kinderkliniek, waar de leerkracht zijn eigen leslokaal heeft. Kinderen krijgen individuele aandacht of in een groepje van twee. Zo wisselen ze in hun programma af tussen onderwijs, rust op de groep en training Circustheater.

We zetten circustheater in om de kinderen vaardigheden aan te leren die nodig zijn om succesvol meer onderwijs te kunnen volgen. Daarbij stemmen we intensief af met de groep en met onderwijs en werken vanuit dezelfde doelen met de kinderen.