Circustheater Stoffel begeleidt bijzondere mensen
door middel van circustheater
naar succeservaringen

Vacatures en stage

We staan altijd open voor ondernemende, talentvolle en gepassioneerde mensen om mee samen te werken. Neem gerust eens contact met ons op.


Raad van Toezicht zoekt nieuwe leden

Lid van de Raad van Toezicht Stichting Circustheater Stoffel

Streven (doel) van de stichting is om bijzondere mensen te begeleiden naar succeservaringen. Dit door onder meer het verzorgen van begeleiding met kunsteducatieve activiteiten als middel, in de vorm van clubs, cursussen, lessenseries, workshops, trainingen en voorstellingen.

Stichting Circustheater Stoffel kent een Raad van Toezicht bestuursmodel. De twee directeur-bestuurders zijn verantwoordelijk voor het beleid en het bestuur en leggen verantwoording af aan de RvT.

Voor de Raad van Toezicht van Stichting Circustheater Stoffel hebben wij enthousiaste nieuwe leden nodig. Wij vinden het wenselijk om de samenstelling van de raad zo breed mogelijk te maken, in kennis, relevante deskundigheid en leeftijd. De raad zal uit minimaal 3 en maximaal 5 personen bestaan.

Om een Raad van Toezicht te vormen met een diversiteit aan kennis en/of achtergrond zijn we op zoek naar een nieuw lid bijvoorbeeld iemand met:
• Deskundigheid op het terrein van, of affiniteit met zorg, speciaal onderwijs en of het werken met bijzondere mensen;
• Ervaringsdeskundigheid met onze doelgroepen bijv. ouders van (oud) cursisten;
• Affiniteit met de doelstelling van de stichting .
• Kennis van, of netwerk hebben in de culturele sector .

Gezien het streven naar een evenwichtige samenstelling van de raad, zal bij het hebben van gelijke vaardigheden en kennis, de voorkeur uitgaan naar een persoon jonger dan 40 jaar.

Onze nog jonge stichting is gebaat bij een raad die flexibel, creatief, en vernieuwend is. Samenwerking en een positief kritisch houding met respect voor ieders mening zijn hiervoor een basis voorwaarde.

De RvT vergadert 4-6 keer per jaar. De functie van leden van de raad van toezicht is onbezoldigd. Wel is er, desgewenst, een regeling voor vergoeding van gemaakte kosten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stefke de Wit, directeur bestuurder op telefoonnummer 06 1724 2438.


Vacatures

  Raad van Toezicht


  Procedure

  Reageren op vacatures kan per mail.

  Circustheater Stoffel
  T.a.v. Stefke de Wit
  info@circustheaterstoffel.nl
  Postbus 218, 6500 AE Nijmegen