Circustheater Stoffel begeleidt bijzondere mensen
door middel van circustheater
naar succeservaringen

Samenwerking

Circustheater Stoffel werkt graag samen met anderen om zoveel mogelijk mensen te bereiken en om zo goed mogelijk mensen te begeleiden.

Rijnaert Administraties Belastingadvies

 • Financiële administratie en Belastingadvies

Alle zaken rondom boekhouding, belasting, administratie en financieel advies zijn al jaren naar onze volle tevredenheid in handen van Rijnaert Administarties en Belastingadvies. Zij zitten net als het kantoor van Circustheater Stoffel in het bedrijfsverzamelgebouw Augustinusklooster in Nijmegen.

De Onderwijsspecialisten

 • bieden (voortgezet) speciaal onderwijs en begeleiding

De twintig scholen die onder De Onderwijsspecialisten vallen bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben.

Samen met De Onderwijsspecialisten informeren we via de scholen alle kinderen die de begeleiding van Circustheater Stoffel nodig hebben te over onze begeleidings mogelijkheden.

Meer info: Nico Teunissen, Hoofd Sport & Cultuur De Onderwijsspecialisten

Jeugdfonds Cultuur

 • Financiële ondersteuning

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.

Samenwerkingsverband Autisme Gelderland

 • lid van het samenwerkingsverband

In de provincie Gelderland hebben instellingen uit alle sectoren hun krachten gebundeld in het Samenwerkingsverband (Convenant) Autisme Gelderland.

Doel van het Convenant is te komen tot doelmatige en kwalitatief goede samenwerkingsverbanden met betrekking tot autisme in de provincie.

Meer info: Renée Reiss, Coördinator SAG Regio Arnhem

Uniek Sporten

 • Samen zoveel mogelijk mensen activeren

Uniek Sporten helpt bij het vinden van een geschikte vorm van sport of bewegen. Artiesten komen via bemiddeling door Uniek Sporten bij onze Circustheaterschool.


Uniek Sporten is er voor kinderen, jongeren, volwassenen en senioren tot 65 jaar met een beperking. Het gaat hierbij om mensen met een auditieve-, lichamelijke-, verstandelijke-, psychische-, visuele- en/of meervoudige beperking en om mensen met niet aangeboren hersenletsel, een chronische aandoening of gedragsproblematiek.

Fonds Gehandicaptensport

 • jaarlijkse collecte

Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn, met of zonder handicap. Daarom doen we met onze artiesten van de Circustheaterschool mee met de jaarlijkse collecte van Fonds Gehandicaptensport. Een deel van die opbrengst mogen we zelf houden en daar kopen we dan nieuwe circusmaterialen van.

Partners

 • Rijnaert Administratie en Belastingadvies
 • De Onderwijsspecialisten
 • Samenwerkingsverband Autisme
 • Fonds Gehandicaptensport
 • Uniek Sporten
 • Jeugdfonds Cultuur