Circustheater Stoffel is er om de wereld fijner en mooier te maken. We zijn op aarde om te inspireren, om te provoceren, om veerkracht te stimuleren en om met elkaar te leren.

Circustheater Stoffel wil bijdragen aan een betere wereld. Aan een vriendelijke en inclusieve wereld, waarin mensen geloven in hun eigen kracht én in de kracht van het collectief. Een wereld waarin diversiteit, warmte, aandacht, kwetsbaarheid, humor en plezier als krachtige elementen worden ingezet om in beweging te komen en succeservaringen op te doen.

Een uitgebreide toelichting op de missie van Circustheater Stoffel lees je hier.


Activiteiten

We zijn, precies zoals we het graag willen, niet zo gemakkelijk in één hokje te plaatsen. Dat komt omdat we zoveel diverse dingen doen.
Grofweg verdelen we onze activiteiten in:

Projecten

We verzorgen projecten voor organisaties die werken met bijzondere doelgroepen.

▪ Kunsteducatieve workshops, lessenseries en trainingen, vaak gericht op het versterken van sociale vaardigheden.
▪ Personeelstrainingen op gebied van omgaan met moeilijk gedrag en inclusie.
▪ Grotere projecten waarin we als partner samenwerken met scholen of (zorg)instellingen.
▪ Voor gemeenten en welzijnsinstellingen organiseren we projecten op gebied van diversiteit, leefbaarheid en talentontwikkeling.

Jeugdzorg

We bieden jeugdhulp aan bewoners in Centraal Gelderland in de vorm van clubs, logeren, dagbesteding en ambulante begeleiding en behandeling.

▪ Clubs: naschoolse begeleiding, gericht op functioneren in een groep
▪ Logeren: spelenderwijs werken aan doelen in een 'circusfamilie'
▪ Dagbesteding: mooie dingen of voorstellingen maken
▪ Ambulant: in de klas of met het gezin, individuele begeleiding en behandeling


Netwerk en branche

Circustheater Stoffel is:

  • Aangesloten bij Circuspunt, platform voor het Nederlandse circusveld.
  • Aangesloten bij SAG, Samenwerkingsverband Autisme Gelderland.
  • Aangemeld bij BVKZ, Brancevereniging Voor Kleinschalige Zorg.
  • Door SBB aangemerkt als erkend leerbedrijf voor MBO studenten.

Organisatiestructuur

Circustheater Stoffel bestaat al sinds 2006 en is opgericht als eenmanszaak.
In 2012 hebben we daarnaast Stichting Circustheater Stoffel opgericht.

Sinds 2021 is de eenmanszaak omgevormd naar een Besloten Vennootschap.
Circustheater Stoffel BV wordt bestuurd door De Piste BV.

Stichting Circustheater Stoffel heeft een Raad van Toezicht bestuursmodel. De Circustheater Stoffel BV kent een Raad van Commissarissen waaraan het bestuur verantwoording aflegt.

De Piste BV: kvk 83212469
Circustheater Stoffel BV: kvk
83227075
Stichting Circustheater Stoffel: kvk
56129343