Veel van onze cursisten hebben nog moeite aansluiting te vinden bij reguliere vrijetijdsactiviteiten en hebben behoefte aan onze beschutte vrijetijdsbesteding.
In kleine groepen, onder deskundige begeleiding, leren onze artiesten jongleren, koorddansen, acrobatiek, eenwielfietsen, diabolo, trapeze en nog veel meer. We maken mooie presentaties en voorstellingen.

Spelplezier, zelfvertrouwen en samenwerking

Ieder kind heeft talent! We kijken daarom vooral naar wat iemand al kan en door hen te begeleiden naar succeservaringen groeit het zelfvertrouwen van onze cursisten.
In een veilig klimaat leren en spelen kinderen met circustheater en met andere kinderen.


Doe mee met Stoffel

Met steun van het NSGK en SKANfonds hebben we ons cursuscentrum opgericht.
In seizoen 2013-2014 hebben we budget gekregen om te zorgen dat:

  • Meer kinderen deel kunnen nemen aan onze activiteiten en zo succeservaringen opdoen in hun vrije tijd.
  • We meer kunnen samenwerken met organisaties om te zorgen dat kinderen kunnen worden doorverwezen naar ons cursuscentrum.
  • Er goede samenwerking met reguliere vrijetijdsaanbieder ontstaat, zodat kinderen op een zorgvuldige manier kunnen uitstromen en zo succeservaringen kunnen opdoen in een reguliere setting.

Onder de titel "Doe mee met Stoffel" hebben we een projectplan geschreven om dit te realiseren. Als we goede resultaten boeken, maken we kans om nog een tweede jaar door deze fondsen financieel te worden ondersteund.


Leerplan

Circustheater Stoffel werkt vanuit een Sociaal Artistiek Leerplan. In dat leerplan hebben we beschreven op welke manier we werken met de cursisten en waar we naartoe werken. Een beknopte versie van het leerplan is hier binnenkort te downloaden.


Proefles

Je mag altijd kosteloos twee proeflessen meedoen. Bij inschrijving worden deze lessen opgenomen in de contributie. Laat vooraf wel even weten dat je op proefles wilt komen.


Citaten van onze cursisten en hun ouders

  • “Onze kinderen komen iedere week weer een stukje sterker thuis.”

  • “Wij vinden het circus zo goed, omdat kinderen hier leren concentreren, gestimuleerd worden, vertrouwen krijgen in eigen doen en laten en duidelijke begeleiding krijgen.”

  • “Ik kan kunstjes die andere kinderen niet kunnen. Ik leer circustrucjes en heb door de lessen en optredens meer zelfvertrouwen gekregen. Soms is het erg spannend en vind ik het optreden eng, maar na afloop ben ik heel trots op me zelf.” - Tom

  • “Martijn zit bij Circustheater Stoffel omdat hij moeite heeft om bij “normale” sporten goed te functioneren. Hier is hij met soort gelijke kinderen en iedereen wordt geaccepteerd zoals hij is.”

  • “Daan krijgt veel zelfvertrouwen op circus. Voor hem zijn de succesverhalen (net als voor ieder ander kind trouwens) een belangrijk iets! Ook vindt hij het super stoer dat hij zelf op de bal kan lopen en dat hij leert op een éénwieler te fietsen!”

  • "Ik kan er vette dingen leren zoals op een koord lopen en op een éénwieler fietsen. En ik leer jongleren. Eigenlijk is gewoon alles leuk..." - Daan

  • “Gezegend zijn wij, als ouders, dat onze kinderen een plek hebben waar ze gewoon zichzelf kunnen zijn."


Kenmerken van onze cursisten

Allereerst zijn onze cursisten net als iedereen. Ook onze cursisten hebben dromen en wensen, de behoefte om aardig gevonden te worden, nieuwe dingen te ontdekken, te fantaseren, succes te boeken en zich te presenteren. Dat is voor ons een belangrijk uitgangspunt.

Soms lijkt het net of we van onze cursisten daarom hetzelfde kunnen verwachten, maar dat blijkt in de praktijk toch niet zo te werken. Veel van onze cursisten zijn namelijk ook anders dan iedereen. Vaak hebben onze cursisten ervaren dat ze anders zijn, ze hebben minder succeservaringen gehad of hebben zich door hun beperking uitgesloten of afgewezen gevoeld.

Die verschillen uiten zich daardoor vooral in bijzonder gedrag en/of in andere vaardigheden. Ook dat is een belangrijk gegeven. We behandelen uit principe iedereen gelijk, waarbij we rekening houden met ieders eigenaardigheden.