Circus met Zorg

Circustheater Stoffel biedt begeleiding aan inwoners met een hulpvraag.
Als zorgaanbieder hebben we een contract met de elf de gemeenten
uit Regio Centraal Gelderland. Zowel binnen de Jeugdwet als de Wmo.
Daarnaast sluiten we soms maatwerk overeenkomsten met gemeenten buiten de regio of bieden we zorg vanuit pgb.


Visie en werkwijze

Op onze Circustheaterschool maken we gebruik van actieve, creatieve en speelse werkvormen en middelen, waarmee we deelnemers aanspreken op hun talenten en ze stimuleren om uitdagingen aan te gaan. We begeleiden kinderen op sociaal, emotioneel, motorisch, creatief en artistiek gebied en vergroten daarmee hun zelfredzaamheid.

Kenmerkend voor de begeleiding van Circustheater Stoffel is dat we uitgaan van de kwaliteiten van onze cliënten, die we overigens zelf liever artiest noemen. We stimuleren en corrigeren op speelse wijze en we buigen moeilijk gedrag vaak om op onconventionele manieren. We maken gebruik van elkaars talenten om met elkaar te blijven ontwikkelen.


Routes

Ouders komen bij ons:
Soms komen ouders uit zichzelf bij ons terecht, omdat ze van ons gehoord hebben. Als we denken dat we een passend aanbod kunnen verzorgen voor de hulpvraag van de ouders voor het kind, verwijzen we hen naar de wijkcoach of consulent. De coach neemt dan vaak contact op met ons om te bespreken wat er mogelijk is.

Verwijzer komt bij ons:
Meestal komen verwijzers bij ons omdat ze ons al kennen of omdat ze van ons gehoord hebben via een collega. De verwijzers zijn vaak wijkcoaches of consulenten, maar ook behandelaren van zorginstellingen weten ons te vinden.


Aanmelden

Aanmelden kan door te mailen naar aanmelden@circustheaterstoffel.nl. Onze Chefs Artiesten, die de zorg coördineren binnen Circustheater Stoffel, nemen dan spoedig contact op.