Past mijn kind bij Circustheater Stoffel?

Heeft je kind moeite om vriendjes te maken? Is samenwerken niet altijd gemakkelijk? Cijfert je kind zichzelf snel weg, wordt het juist heel snel ontzettend kwaad, of zit hij zichzelf op een andere manier in de weg?

Heeft je zoon of dochter een lichamelijke beperking waardoor het functioneren in een groep (nog) moeilijk gaat of het zelfvertrouwen een deuk heeft opgelopen?

Onze circustheaterschool is er voor kinderen en jongeren die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben bij hun ontwikkeling. We vinden altijd een manier om deel te kunnen nemen, ongeacht lichamelijke, verstandelijke, sociale of psychische beperkingen.

"Martijn zit bij Circustheater Stoffel, omdat hij moeite heeft om bij ‘normale’ sporten goed te functioneren.

Hier is hij met soortgelijke kinderen en iedereen wordt geaccepteerd zoals hij is."

- moeder Martijn -


Wat doen we op de circustheaterschool?

We zijn er goed in om spelenderwijs te ontdekken wat je kind allemaal goed kan en proberen dat verder te ontwikkelen. We komen we er vanzelf achter waar hij of zij juist moeite mee heeft. We gaan daar niet veel over praten, maar vooral door te doen, te spelen en te ontdekken wat goed bij de kinderen past, begeleiden we hen naar succeservaringen.

Tijdens een club starten we meestal met een circustheaterles. Daarnaast is er ruimte om zelf te kiezen: filmen en monteren, decorstukken bouwen of kostuums maken, etc.

Wie werken er bij Circustheater Stoffel?

Op de Circustheaterschool werken we altijd met een vakdocent én een groepsbegeleider. De docent is verantwoordelijk voor de les en weet heel goed de oefeningen of trucjes op verschillende manieren uit te leggen, zodat iedereen eraan mee kan doen.

Voor sommige kinderen is het (nog) te moeilijk om de hele tijd veilig en prettig in een groep te kunnen zijn. Daarom werken er ook individueel begeleiders, die samen met deze kinderen proberen zoveel mogelijk in de groep mee te kunnen doen.


Hoe meld ik mijn kind aan?

Als je denkt dat je kind extra ondersteuning nodig heeft om zichzelf goed te kunnen redden, dan kun je dat bespreken met je huisarts of contact opnemen met je gemeente.

Een wijkcoach komt dan bij je op bezoek om te kijken wat je precies voor hulpvraag hebt en bespreekt welke zorg hier het beste bij past. Dit kun je als ouder zelf ook aangeven. Wanneer een wijkcoach besluit dat je kind begeleiding kan krijgen via de gemeente, kan hij of zij meestal de week erop al bij ons beginnen.

Voordat het zover is, wil je als ouder misschien al wel weten hoe het eraan toe gaat bij ons. Vul dan het contactformulier in, zodat we een kennismaking kunnen plannen.


Wat kost de begeleiding?

Voor alle inwoners van Regio Gelderland Centraal worden de kosten voor begeleiding vergoed door de gemeente. Ouders hoeven bij ons geen eigen bijdrage te betalen.

Naast deze zogenoemde Zorg In Natura (zin) is het ook mogelijk om de begeleiding vanuit een PersoonsGebonden Budget (pgb) te betalen.

Regio Gelderland Centraal
Circustheater Stoffel heeft een contract met Regio Gelderland Centraal. Hieronder vallen de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.